“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Personal coaching

Systeembenadering

Een systeembenadering noopt ons om het lineaire denken achterwege te laten. Het is zinloos om alleen het gedrag te begrijpen van uw medewerkers in isolement van het systeem van uw organisatie.

Theorie

Om een voorbeeld te gegeven van het gezinstherapiemodel van Bruce Peltier (2010), zijn de systemen (ouders) en subsystemen (kinderen). Als deze door vertaald worden naar uw bedrijfsleven, dan is bijvoorbeeld uw CEO de vader, uw Chief of Operations de moeder en uw medewerkers de kinderen. Uw kinderen hebben geheel andere interesses, geheimen of manier van praten (die veelal in de informele sfeer worden doorgegeven). In uw een organisatie kunnen subgroepjes ontstaan, die een geheel andere kijk hebben op wat de grote groep denkt of voelt.

Wat betekent dat voor u?

Veel van deze kerncomponenten van de gezinstherapiemodel benadering zullen enige herkenning geven. Het is de vraag: 'hoe uw medewerkers aligned te krijgen aan uw organisatiedoelstellingen?'. Het doel van deze benadering is om inzicht te krijgen, welke rollen uw medewerkers in samenwerkingsverbanden hebben. Hierop kunnen zowel uw medewerkers als uw coach anticiperen om naar het gewenste resultaat te gaan.