“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Personal coaching

Cognitieve benadering

De cognitieve benadering is een krachtige interventie om mensen inzicht te geven over hun cognitieve vermogen. Door onder andere hun gedachten inzichtelijk te maken, kunnen mensen anders omgaan met hun belemmerende gedachten en eventueel zichzelf (intrinsiek) veranderen naar meer gewenste gedachten.

De theorie

De filosoof Immanuel Kant (1804) geeft hiervan een mooi voorbeeld. Zijn cognitieve therapie bestaat uit vier fasen, te weten: 1. Ik zie een tijger (perceptie). 2. Ik denk dat ik in gevaar ben (cognitief). 3. Ik voel angst (gevoelens of emoties). 4. Ik ren (gedrag). Hij stelt hiermee dat gedachtes het gedrag kunnen bepalen. Als iemand een tijger ziet, behoeft op dat moment nog geen gevaar of angst te zijn. Door conditionering kan men toch een bepaalde mate van angst voelen bij het zien van een tijger. Het Kantian's denken is dat een cognitieve benadering niet het leven kan beheersen van een mens, maar wel het denken over het leven zelf.

Wat betekent dat voor u?

Stelt u zich een wereld voor waar uw medewerkers door zelfonderzoek hun basisparadigma's afstemmen op goede principes en daardoor effectiviteit creƫren. Daarmee wordt een helder beeld verschaft van hun Zelf en de wereld om hen heen. Door af te stemmen op de kern van hun innerlijke kracht, vinden ze zekerheid, zelfsturing, wijsheid en kracht, welke richting geven in hun leven om zelfsturend te zijn.