“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Personal coaching

Client-centered benadering

Bij de client-centered benadering wordt er vanuit gegaan dat mensen zichzelf naar de gewenste situatie ontwikkelen. Hun zelfredzaamheid wordt hier aangesproken.

Wat is dan de rol van de coach? Deze is om de innerlijke kracht van mensen te versterken, door ze bewust te maken van hun eigen drijfveren en ze te stimuleren naar zelfsturing.

De kracht van de client-centered benadering is dat mensen zichzelf intrinsiek kunnen veranderen en hierdoor eerder veranderbereid zijn bij bijvoorbeeld: organisatieveranderingen en/of persoonlijke veranderingen.